AJİBA ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Seri ilanlar için arama yapabilirsiniz..

Hatila vadisi milli parkı

Hatila vadisi milli parkı; Karadeniz bölgesi’nde, Artvin il sınırları içinde yer alır. 1994 yılında milli park olarak koruma altına alınmıştır. Hatila vadisi milli parkı hakkında bilgi için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Milli parkın yüz ölçümü; 17,104 hektarlık alanı kapsar. En düşük yüksekliği 1150 metre, en yüksek seviyesi ise 3224 metredir.

Hatila Vadisi Milli Park sahası; Artvin ili merkez ilçe sınırları içindedir. Hatila deresi ve birçok yan dereleri vadinin içindedir. Vadi’de; neredeyse tamamı derinlik volkanizmasının ürünü olan farklı kayaç türleri görülür. Hatila Vadisinin genel karakter tipi; V tipi olup, dar tabanlıdır ve genç vadi özelliği taşır.

Vadi boyunca eğim kırıkları vardır. Bunun sebebi; litolojik farklılıklardan kaynaklanır. Bu eğim kırıkları aynı zamanda akarsu üzerinde şelaleler oluşmasını sağlamıştır. Vadi yatağının derine aşınımı, yana doğru açılımından daha etkindir. Bu nedenden ötürü vadi yamaçlarının eğimi %80 oranındadır. Hatta bazı bölgelerinde bu eğim oranın %100 seviyesine erişir.

Yamaç kısımları hem fiziksel parçalanma ve kütle hareketleri hemde yan dere ve heyelanların işlemesine maruz kalmıştır. Bu etkenler vadide çok haşin bir topografya ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu topografya’nın vadinin orta kısımlarında kanyon ve boğaz oluşumuna sebep olduğu görülür. Vadinin orta ve yukarı ağız kısmı çok zengin ve yoğun olan ve jetatif örtüye sahiptir. Bu alan bünyesinde çok çeşitli bitki türleri barınır. Hatila vadisi milli parkı sahasında 530 tür bitki çeşidi bulunur. Bunların 85 tanesi relik-endemik tür kapsamındadır. Saha içinde bulunan bitki türlerinden 50 civarındaki tür aynı zamanda ilaç sanayiinde kullanılan bitkiler olma özelliği taşır.

Hatila vadisi milli parkı sahasında bulunan bitki türlerinden bazıları, ağaç olarak; akağaç, alıç, göknar, ıhlamur, karaağaç, kavak, kayın, kestane, kızılağaç, gürgen, ladin, meşe, porsuk, sarıçam ağaçlarıdır. Ağaççık olarak; fındık, karayemiş, orman gülü, şimşir, üvez türleri bulunur. Çalı Olarak; ayı üzümü, böğürtlen ve yaban gülü hakimdir. Otsu Bitkiler Olarak da; çilek, çoban püskülü, eğrelti otu, ısırgan otu, kekik, mürver türleri bulunmaktadır.

Hatila vadisinde yaşayan hayvan türleri; Memeli hayvanlar, kuş türleri, balık türleri ve sürüngen hayvanlardan oluşur. Memeli hayvan türleri; ayı, ceylan, çakal, dağ keçisi, domuz, kurt, sansar, sincap, tavşan, tilki, sincaptır. Kuş türleri; ağaçkakan, atmaca, bıldırcın, dağ horozu, doğan, karatavuk, keklik, serçe’den oluşur. Balık Türleri; Alabalık ve türleridir. Sürüngenlerde; Kaplumbağa, kertenkele ve yılan türleri bulunur.

Hatila vadisi milli parkı; T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü koruma ve denetimindedir.  12. bölge müdürlüğünün yayınladığı http://bolge12.ormansu.gov.tr/12bolge/hatilavadisimilliparki.aspx sayfasından Hatila vadisi milli parkı hakkında ek bilgileri de inceleyebilirsiniz.