AJİBA ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Seri ilanlar için arama yapabilirsiniz..

Toki toplu konut projesi katılım şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı sosyal konut projesi için Toki katılım şartları hakkında genel detaylar açıklandı. Toki idaresinde 81 ilde yatay ve 5 katı geçmeyecek şekilde dikey mimari tercih edilerek inşa edilecek konutlar için 362 milyar liralık yatırım finanse edilecek. 1.500.000.000.000 TL’den fazla ekonomik hareketlilik oluşturması hedeflenen proje neticesinde 100 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. En fazla konutun ise depremin en çok etkilemesi riski olan İstanbul’da yapılacağı belirtildi. Toplu Konut İdaresi aracılığı ile İnşa edilen yapılarda öncelikle; Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılması planlanıyor. Ayrıca evler, sıfır atık, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu olması kriterleri öne plana alınarak inşa edilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ aracılığıyla inşası yapılacak sosyal konut kampanyasına katılmak için öncelikle her haneden 1 başvuru kabul edilecek. Başvuruları 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları yapabilecek. Başvuranın proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca katılımcının kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının üzerine Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmaması ve daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış olması gerekiyor.

Genç kategorisinde başvuracak olanların 1991 eylül ayından sonra doğması gerektiği açıklanan Toki başvuru şartları detaylarına göre yeni sosyal konutlar için gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacağı belirtildi.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç tutularak başvuru yapacakların aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacağı belirtildi.

Toki sosyal konut ödeme planı

Başvuru neticesinde Toki sosyal konut projesinden yer almaya hak kazananların yapacakları ödemelerin aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacağı belirtildi. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak ve 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.,

Toki arsa kampanyası başvuru şartları için de ekli yazıyı inceleyebilirsiniz.