AJİBA ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Seri ilanlar için arama yapabilirsiniz..

Adıyaman

Adıyaman’ın gezilecek yerleri, Adıyaman’da görülecek yerler, komşu iller, ilçeleri, tarihi, turistik yerler, tatil yerleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri ve hava durumu ile Adıyaman gezi rehberi için sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Adıyaman: Güneydoğu Toros’larının güney eteğinde kurulmuş bir ilimizdir. Daha önceleri Malatya’nın bir ilçesi iken 1954 yılında il olmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgesi illeri içindedir. Bununla beraber Kuzeyde bulunan Çelikhan ile Gerger ilçelerinin bir kısmı Doğu Anadolu bölgesi, batıda bulunan Gölbaşı ile Besni ilçesinin bir kısmı da Akdeniz bölgesi içerisinde yer alır. Adıyaman Valiliği ve Şanlıurfa Belediyesi tarafından yönetilir. Şanlıurfa trafik plaka kodu; 02, telefon kodu; 416’dır.

Kuzeyinde Malatya, batı sınırında Kahramanmaraş, güneydoğu sınırında Şanlıurfa, doğu sınırında Diyarbakır illeri ile komşu Adıyamanın ilçeleri toplam 8 tanedir.

Adıyaman ilçeleri

  • Besni
  • Çelikhan
  • Gerger
  • Gölbaşı
  • Kahta
  • Samsat
  • Sincik
  • Tut

Adıyaman gezilecek tarihi ve turistik yerleri ile görülmesi gereken yerler

Adıyaman Örenli köyündeki Eski Perre kalıntıları, kaya mezarları, Fırat boyunca Gerger kalesi, Samsat kalesi bu yörededir. Kahta ilçesinin kuzeyinde 2150 metre yükseklikteki Nemrut dağında Kommagene kralı 1. Antiokhos’un yaptırdığı tümülüs ve bunun eteklerinde ki 8-10 metrelik Nemrut tanrı ve kral heykelleri tarih ve arkeoloji bakımından olduğu kadar turizm açısından da büyük önem taşıyan kalıntılardır. Nemrut dağındaki Kommagene kralı 1. Antiokhos tümülüsü’nün eteklerinde olan bu kutsal alanda yer alan anıtsal büyüklükteki Nemrut tanrı heykelleri olarak bilinen kral ve tanrı heykellerinin M.Ö. 1. yüzyıl ortalarına ait olduğu bilinmektedir. Nemrut kalıntıları ve Kommagene kral heykelleri olarak bilinen Kommagene krallarının mezarlarından arta kalan bu heykeller büyük tarihi değer taşımaktadır. Hermes, Zeus, Apollon, Mithridates, Ares, Tykhe ve kral Antiokhos’un heykelleri, yüksek kabartmalar, koruyucu aslan heykelleri ilgi çekicidir. Bu tarihi alanı, Adıyamanın görülmesi gereken yerleri arasında öncelikli sıralarda önermekteyiz. Bu tarihi alan Nemrut milli parkı olarak Türkiye milli parkları kapsamındadır ve koruma altındadır. Ve her yıl bölgeye bu tarihi kalıntıları ziyaret etmek üzere çok sayıda yerli ve yabancı turistin gelmesini sağlamaktadır.

Adıyaman adı nereden gelmiştir?

Adıyaman’ın eski adı Hısn-ı Mansur yani Mansur’un kalesi isminin ikinci Abbasi halifesi Ebu Cafer el Mansur’dan geldiği söylenmektedir. Adıyaman ilinin adı nereden gelmiştir? Sorusuna cevap olarak ifade etmeliyiz ki, ilin adı her zaman halk arasında Adıyaman olarak geçmiştir. Rivayete göre; Eski zamanlarda putlara tapan bir adam ve bu adamın 7 oğlu varmış. Oğulları babalarının taptığı putlara inanmıyorlar ve tapmıyorlarmış. Bir gün 7 oğul birlik olup bu putları kırınca babaları çok sinirlenerek öfkeye kapılmış ve onları öldürmüş. O günden sonra halk kahraman bellediği bu çocuklara “Yedi yaman” adını takmış. Adıyaman şehrinin güneyinde, bugünde kutsal tutulan yedikardeş diye bir yer vardır. Adıyaman da gezilmesi gereken yerler içerisinde burayı da sayabiliriz. Hikayede bahsi geçen yedi yaman adının söylene söylene değişerek Adıyamanın adının bu yedi yaman kardeşten geldiği kabul edilmektedir.

Adıyaman tarihi

Hısn-ı Mansur kalesi, Abbasi halifesi Harun Reşit tarafından onartılmış ve İslamlığın ilk döneminde devleti Bizans sınırları üzerinde koruyan kalelerden biri sayılmıştır. Önce Bizanslıları, sonra haçlıların istilasına uğrayan kale XII. yüzyıl ortasında Selçuklular tarafında geri alınmıştır. Memlükler ve Dulkadiroğulları da bu şehre sahip olmuşlardır. Ama kale 1516’da I. Selim’in ordularına teslim olarak Osmanlı egemenliğine girmiştir. Adıyaman tarihi ve arkeolojik eserleri bakımından Anadolu’nun en ilgi çekici yerleri arasındadır. Arkeolojiye ilgi duyanlarca yoğun ziyaret alır.

Adıyaman iklimi

Adıyaman’ın iklimi genellikle sıcaktır. Kışlar ise oldukça sert geçmektedir. Kışın sıcaklık 10 derecenin altına düşmektedir. Yazın ise 42 dereceye kadar yükselmektedir. Adıyaman ikliminde yağışların çoğunluğu kış mevsiminde olup bazı yıllar yazları hiç yağış olmamaktadır. 5 günlük Adıyaman hava durumu için ekli linki ziyaret edin.

Adıyaman bitki örtüsü

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki en yeşil ilimizdir. Ormanlık arazi ilin % 17’lik kısmını kaplar. Kuzeydeki dağların yamaç kesimlerinde meşe bozuğu korusu ve meşe baltalığı, yüksek kesimlerinde çam ağaçları vardır. Güneydoğu Anadolu’nun bitki örtüsü bakımından en zengin ili olma özelliğine sahiptir.

Adıyaman yüzey şekilleri :

Adıyaman ili doğuda Fırat vadisi ile batıda yukarı Aksu oluğu arasında uzanmaktadır.  Kuzeyde Malatya Dağları’na dayanır. Akdağ 2.620 metre yüksekliğe sahiptir. Adıyamanın yüzey şekilleri güneyde ise vadilerle yarılmış 600-800 metrelik yaylalar halini almaktadır. Doğal bitki örtüsü step görünüşlüdür. Dağlarda yer yer meşeliklere, akarsu boylarında söğüt ve kavak ağaçlarına rastlanılır. Adıyaman’ın ili bütünü ile Fırat nehrinin akış alanına girmektedir.

Adıyaman akarsuları

Taraksu, Kahta çayı, Kalburcu suyu’dur. Göksu kuzeyden çıkar ve Adıyaman ili içinde Fırat’a karışır.